• ป.ตรีขึ้นไป วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • มีใบประกอบวิชาชีพระดับ 2 (สย.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ 6 วัน/สัปดาห์ได้

10-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?