• เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  • มีประสบการณ์ทำงานในแผนก QC อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

10-Dec-19

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?