• มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีของโรงแรมอย่างน้อย 3 ปี
  • ปฎิบัติงาน ณ ทอสกานา วัลเล่ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
  • -

19-Feb-19

 

Applied
  • มีประสบการณ์บัญชีต้นทุนโรงแรมอย่างน้อย 1 ปี
  • ปฎิบัติงาน ณ ทอสกานา วัลเล่ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
  • -

19-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?