• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว.)
 • ผ่านงานควบคุมการก่อสร้าง ประเมินราคา และเขียนแบบ
 • ทำงานที่โรงงาน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี มีหอพัก

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • To quote interest rate for deposit and loan
 • Bank reconciliation
 • Convert foreign currency

10-Aug-20

 

Applied
 • Treasury Operations and the assigned project
 • Forecast and manage cash flow
 • Manage and improve cash forecasting

08-Aug-20

 

Applied
 • Government and Stakeholder Relations
 • Corporate Communications, Sustainable Development
 • Issue and Crisis Management

08-Aug-20

 

Applied
 • Sales manager, branch, area manager
 • account development
 • upcountry sales development

03-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?