• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ผ่านงานด้านบัญชีทั่วไป บัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 7 ปี
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีกฎหมายเกี่ยวข้องกับภาษี

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or higher degree in Accounting & Finance
 • experience in both finance and accounting
 • Financial management, managerial accounting

5 hours ago

 

Applied
 • Financial Analyst
 • Budget Reporting
 • Strong knowledge of using Ms.Excel

5 hours ago

 

Applied
 • Linux and Enterprise infrastructure
 • Senior IT System Engineer
 • โครงสร้างพื้นฐาน IT S4 HANA

23 hours ago

 

Applied
 • Experience 5 Yrs. working in public affairs role
 • Relationship building government & non-government
 • Experience background of charitable organization

17-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Network Infarstructure
 • Infarstructure
 • โครงสร้างพื้นฐาน

17-Sep-19

 

Applied
 • Data Scientist Manager
 • Big data
 • Analytic data

16-Sep-19

 

Applied
 • Manage and coordinate marketing research
 • Monitor the progress of marketing research
 • Conduct data analysis

16-Sep-19

 

Applied
 • QC Manager ประจำโรงงานปราจีนบุรี
 • QC Warehouse
 • QC Technical

14-Sep-19

 

Applied
 • Accounting
 • Feasibility Analysis
 • Financial Analysis

09-Sep-19

 

Applied