• ปริญญาตรี/โท ด้านการวิศวะอุตสาหการ
  • บริหารจัดการการผลิตสินค้ากลุ่ม Food service
  • อายุ 35- 45 ปี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า
  • 3-4 years in Marketing
  • ดูแลกลยุทธ์การตลาดกลุ่ม VG & Import Seafood

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?