• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์งานด้านHDD อย่างน้อย 1-2 ปี
  • หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี

15-Jan-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?