• เพศหญิง อายุระหว่าง 23 - 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการจัดงาน Event และ Exhibition

17-Aug-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 27-36 ปี
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 6-15 ปี

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.