• มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในการทำบัญชี
  • มีประสบกานณ์ด้านการวางแผนงานระบบงานบัญชี
  • ผ่านประสบการณ์ธุรกิจโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Sep-19

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด

09-Sep-19

 

Applied
  • มีประสบการณ์การตลาด หรืองานโรงพยาบาล 5 ปีขึ้นไป
  • มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
  • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้

09-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?