• ปริญญาตรีทุกสาขา / อายุ 32 ปี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงานด้านส่งเสริมการตลาดในประเทศ
  • อายุการทำงาน 15 ปีขึ้นไปในด้านการตลาด

11 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?