• โบนัสประจำปีตามผลประกอบการสถิติไม่ต่ำกว่า 5 เดือน
  • สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสุขภาพ ชีวิต พนักงานและผู้อยู่ในอุปการะ

02-Apr-20

 

Applied
  • โบนัส ตามผลประกอบการ (ประวัติไม่ต่ำกว่า 5เดือน)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสุขภาพ ชีวิต พนักงาน คู่สมรสและบุตร

01-Apr-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?