• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
  • สามารถควบคุมกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพและไฟฟ้า
  • ใช้ AUTOCAD ในการทำงานได้

28-Mar-20

THB13k - 30k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?