• งานด้านบรรจุภัณฑ์
  • โครงการลดต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์
  • ควบคุมดูแลคุณภาพวัตถุดิบที่จะนำมาทำบรรจุภัณฑ์

02-Jun-20

Salary negotiable

Applied
  • Internal Audit
  • English communication
  • availiable to travel to upcountry

29-May-20

THB35k - 55k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?