• นิสัยดี มีใจรักเสียงดนตรี สามารถทำงานเป็นทีม
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักในการเรียนรู้
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop + Illustrator

14-Feb-19

 

Applied
 • นิสัยดี มีใจรักเสียงดนตรี สามารถทำงานเป็นทีม
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักในการเรียนรู้
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop + Illustrator

14-Feb-19

 

Applied
 • นิสัยดี มีใจรักเสียงดนตรี สามารถทำงานเป็นทีม
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักในการเรียนรู้
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop + Illustrator

14-Feb-19

 

Applied
 • นิสัยดี มีใจรักเสียงดนตรี สามารถทำงานเป็นทีม
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักในการเรียนรู้
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop + Illustrator

13-Feb-19

 

Applied
 • นิสัยดี มีใจรักเสียงดนตรี สามารถทำงานเป็นทีม
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักในการเรียนรู้
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop + Illustrator

13-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • นิสัยดี มีใจรักเสียงดนตรี สามารถทำงานเป็นทีม
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักในการเรียนรู้
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop + Illustrator

12-Feb-19

 

Applied
 • นิสัยดี มีใจรักเสียงดนตรี สามารถทำงานเป็นทีม
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักในการเรียนรู้
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop + Illustrator

12-Feb-19

 

Applied
 • นิสัยดี มีใจรักเสียงดนตรี สามารถทำงานเป็นทีม
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักในการเรียนรู้
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop + Illustrator

12-Feb-19

 

Applied