• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานระบบบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • ปิดงบได้และเป็นผู้ทำบัญชี

16 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ 8ปี
 • มีความรู้ระบบประกันคุณภาพ(ISO) / IATF16949.
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • งานยื่นประมูลงานผ่านระบบ E-bidding
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • ใช้งานโปรแกรม Solid Work หรือ Auto Cad ได้
 • ทักษะภาษาอังกฤษดี

12-Sep-19

 

Applied
 • วางระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ปริญญาตรี-โท สาขา HRM/HRD หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลโรงงาน 5 ปีขึ้นไป

09-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?