• ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์กฏหมายขององค์กรเอกชน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

02-Jul-20

 

Applied
 • 8 years experience in developing a formula
 • R&D Manager
 • ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

02-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor degree or Master’s Degree in any field
 • Coordinate committees and task forces.
 • Good command of English

01-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน
 • จัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท

30-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?