• เงืนเดือน 13,000 บาท/เดือน
 • มีใบขับขี่สามารถขับรถได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และออโต้
 • ทำงาน จ-ศ เวลา 8.00-17.00

15-Feb-19

THB13k - 20k /month

Applied
 • เงืนเดือน 13,000 บาท/เดือน
 • มีใบขับขี่สามารถขับรถได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และออโต้
 • ทำงาน จ-ศ เวลา 8.00-17.00

15-Feb-19

THB13k - 20k /month

Applied
 • เงืนเดือน 13,000 บาท/เดือน
 • มีใบขับขี่สามารถขับรถได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และออโต้
 • ทำงาน จ-ศ เวลา 8.00-17.00

15-Feb-19

THB13k - 20k /month

Applied
 • เงืนเดือน 13,000 บาท/เดือน
 • มีใบขับขี่สามารถขับรถได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และออโต้
 • ทำงาน จ-ศ เวลา 8.00-17.00

15-Feb-19

THB13k - 20k /month

Applied
 • เงืนเดือน 13,000 บาท/เดือน
 • มีใบขับขี่สามารถขับรถได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และออโต้
 • ทำงาน จ-ศ เวลา 8.00-17.00

15-Feb-19

THB13k - 20k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 17:00 น.
 • มีสวัสดิการ (ค่าเดินทาง, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน)
 • ทักษะภาษาอังกฤษพอได้

14-Feb-19

THB13k - 16k /month

Applied
 • เงืนเดือน 13,000 บาท/เดือน
 • มีใบขับขี่สามารถขับรถได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และออโต้
 • ทำงาน จ-ศ เวลา 8.00-17.00

13-Feb-19

THB13k - 20k /month

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 17:00 น.
 • มีสวัสดิการ (ค่าเดินทาง, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน)
 • ทักษะภาษาอังกฤษพอได้

13-Feb-19

 

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 17:00 น.
 • มีสวัสดิการ (ค่าเดินทาง, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน)
 • ทักษะภาษาอังกฤษพอได้

13-Feb-19

 

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 17:00 น.
 • มีสวัสดิการ (ค่าเดินทาง, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน)
 • ทักษะภาษาอังกฤษพอได้

13-Feb-19

THB13k - 16k /month

Applied
 • เงืนเดือน 13,000 บาท/เดือน
 • มีใบขับขี่สามารถขับรถได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และออโต้
 • ทำงาน จ-ศ เวลา 8.00-17.00

13-Feb-19

THB13k - 20k /month

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 17:00 น.
 • มีสวัสดิการ (ค่าเดินทาง, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน)
 • ฐานเงินเดือน 15,000 บาท

13-Feb-19

THB13k - 16k /month

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 17:00 น.
 • มีสวัสดิการ (ค่าเดินทาง, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน)
 • ทักษะภาษาอังกฤษพอได้

13-Feb-19

THB13k - 16k /month

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 17:00 น.
 • มีสวัสดิการ (ค่าเดินทาง, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน)
 • ทักษะภาษาอังกฤษพอได้

12-Feb-19

THB13k - 16k /month

Applied
 • เงืนเดือน 13,000 บาท/เดือน
 • มีใบขับขี่สามารถขับรถได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และออโต้
 • ทำงาน จ-ศ เวลา 8.00-17.00

12-Feb-19

THB13k - 20k /month

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 17:00 น.
 • มีสวัสดิการ (ค่าเดินทาง, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน)
 • ทักษะภาษาอังกฤษพอได้

12-Feb-19

THB13k - 16k /month

Applied
 • เงืนเดือน 13,000 บาท/เดือน
 • มีใบขับขี่สามารถขับรถได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และออโต้
 • ทำงาน จ-ศ เวลา 8.00-17.00

12-Feb-19

THB13k - 20k /month

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 17:00 น.
 • มีสวัสดิการ (ค่าเดินทาง, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน)
 • ทักษะภาษาอังกฤษพอได้

12-Feb-19

THB13k - 16k /month

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 17:00 น.
 • มีสวัสดิการ (ค่าเดินทาง, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน)
 • ฐานเงินเดือน 15,000 บาท

11-Feb-19

THB13k - 16k /month

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 17:00 น.
 • มีสวัสดิการ (ค่าเดินทาง, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน)
 • ทักษะภาษาอังกฤษพอได้

11-Feb-19

THB13k - 16k /month

Applied
 • เงืนเดือน 13,000 บาท/เดือน
 • มีใบขับขี่สามารถขับรถได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และออโต้
 • ทำงาน จ-ศ เวลา 8.00-17.00

11-Feb-19

THB13k - 20k /month

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 17:00 น.
 • มีสวัสดิการ (ค่าเดินทาง, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน)
 • ทักษะภาษาอังกฤษพอได้

11-Feb-19

THB13k - 16k /month

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 17:00 น.
 • มีสวัสดิการ (ค่าเดินทาง, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน)
 • ทักษะภาษาอังกฤษพอได้

11-Feb-19

THB13k - 16k /month

Applied
 • เงืนเดือน 13,000 บาท/เดือน
 • มีใบขับขี่สามารถขับรถได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และออโต้
 • ทำงาน จ-ศ เวลา 8.00-17.00

11-Feb-19

THB13k - 20k /month

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 17:00 น.
 • มีสวัสดิการ (ค่าเดินทาง, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน)
 • ทักษะภาษาอังกฤษพอได้

11-Feb-19

 

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 17:00 น.
 • มีสวัสดิการ (ค่าเดินทาง, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน)
 • ทักษะภาษาอังกฤษพอได้

11-Feb-19

 

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 17:00 น.
 • มีสวัสดิการ (ค่าเดินทาง, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน)
 • ทักษะภาษาอังกฤษพอได้

11-Feb-19

THB13k - 16k /month

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 17:00 น.
 • มีสวัสดิการ (ค่าเดินทาง, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน)
 • ทักษะภาษาอังกฤษพอได้

11-Feb-19

THB13k - 16k /month

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 17:00 น.
 • มีสวัสดิการ (ค่าเดินทาง, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน)
 • ทักษะภาษาอังกฤษพอได้

11-Feb-19

THB13k - 16k /month

Applied
 • เงืนเดือน 13,000 บาท/เดือน
 • มีใบขับขี่สามารถขับรถได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และออโต้
 • ทำงาน จ-ศ เวลา 8.00-17.00

11-Feb-19

THB13k - 20k /month

Applied