• ประสบการณ์ด้านการขาย การบริการ
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
  • สามารถใช้ Microsoft office

04-Dec-19

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์ด้าน As-built งานตกแต่งภายใน
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
  • สามารถใช้ Microsoft office, Autocad

04-Dec-19

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์ด้านงานตกแต่งภายใน
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
  • สามารถใช้ Microsoft Office

04-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?