• จบระดับป.ตรี ด้านการตลาด การโฆษณาการประชาสัมพันธ์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอทีด

18-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?