• ประสบการณ์ 3-5 ปี (เงินเดือนตามประสบการณ์)
  • พัฒนาโปรแกรมและดูแลแก้ไขเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

13-Oct-18

 

Applied
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี (เงินเดือนตามประสบการณ์)
  • ดูแลแก้ไขระบบเครือข่าย
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

12-Oct-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?