• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

30-Nov-19

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
  • ออกแบบและพัฒนา Application Android Mobile App.

30-Nov-19

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Auto CAD ได้ดี

30-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?