• จบการศึกษาระดับการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำทางด้านการลงทุน(IC)
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อง 2 ปี

14-Oct-19

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับการศึกษาปริญาตรี สาขาการเงิน
  • เป็นผู้ที่มีเป้าหมายความสำเร็จของชีวิตที่ชัดเจน
  • เป็นผู้ชอบการเรียนรู้

14-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?