• วุฒิการศึกษา ป.ตรีหรือสูงกว่า
  • มีความรู้ความเข้าใจหรือสนใจฐานข้อมูล MS SQL server
  • ประสบการณ์การทำงาน 2-8 ปี

23-May-20

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?