• ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • พัฒนาระบบสนับสนุนงานกลยุทธ์สำนักตรวจสอบภายใน
  • ประสบการณ์ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

14-May-20

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?