• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ทำงาน 08.00 น. 17.00 น.

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • 1 to 2 years’ experience in sales support
 • Proficient in MS Office and “back-office” software

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ทักษะด้านภาวะผู้นำ
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจ FMCG
 • มีทักษะในการใช้ MS Office และ Internet ได้ดี

03-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?