• ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานบางบัวทอง

21-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • ได้รับใบอนุญาต จป.
 • ทำงาน 08.00 น. 17.00 น.

21-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ทำงาน 08.00 น. 17.00 น.

21-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ , เครื่องกล
 • สามารถใช้ programmable logic controller (PLC) ได้

21-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขาย
 • ทักษะด้านภาวะผู้นำ

19-Feb-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • degree or higher in marketing and sales
 • More than 3 years experience in marketing
 • Computer literacy with good command of English

18-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business, Marketing,
 • 2 years’ experience in media management
 • Excellent organization and planning skills

18-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Degree in business administration/marketing
 • Able to use Dunhumby , Nielsen and EYC program
 • Develop and advise new promotion mechanic

18-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Managing and achieve sales target
 • 5 years’ experience in FMCG
 • Develop business and good selling skill

15-Feb-19

Salary negotiable

Applied