• ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการ
 • ส่งมอบบ้าน ดูแลหลังการขาย

10-Oct-19

 

Applied
 • วางแผนงบประมาณก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
 • บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมแผนงานก่อสร้าง
 • เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ บริหารทีม พัฒนาอบรม

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 • ดูแลหมู่บ้านจัดสรรฯ ผู้จัดการหมู่บ้าน
 • บริหารชุมชน Out Source รปภ.,แม่บ้าน , คนสวน

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • บริหารชุมชนโครงการบ้านจัดสรร จัดเก็บค่าส่วนกลาง
 • ควบคุมOut Source รับเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆจากลูก
 • ประสานงาน ติดตามงานซ่อมสาธารณูปโภค

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้าง
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้าง
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า โยธา ก่อสร้างบ้าน

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied