• ความรู้ด้าน ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป
  • ผู้ที่ไม่ชอบความจำเจซ้ำซาก มีความมุ่งมันพัฒนาอย่าง
  • การทำงานที่ท้าทายและสามารถพัฒนาระบบการทำงานได้

07-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?