• การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เซรามิก
  • ประสบการณ์ 2ปี งานขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?