• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • PHP, HTML, CSS, JavaScript, Jquery, Ajax
 • PHP, HTML, CSS, JavaScript, Jquery, Ajax

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถิติวิทยาการคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมคอ
 • มีประสบการณ์ด้าน Business Intelligence Product โด
 • PHP / SQL Language Command

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Familiar with online marketplaces
 • experience in E-commerce or Digital marketing
 • good command of English

9 hours ago

 

Applied
 • Wireframe MockUp and UX/UI design
 • SQL Developer Tool, PHP, HTML, CSS, XML
 • Design Application and Web Service Interface

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • Experience in creating test scripts test computer
 • Strong sense of ownership and pride in the product

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's Degree in Computer Science
 • .Net
 • JAVA, JavaScript, Web service, SQL, PL/SQL

21-Sep-20

 

Applied
 • 5 years experience in accounting
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • work well under pressure

18-Sep-20

 

Applied
 • Native Chinese speaker
 • Fluent in English
 • Ability to converse in Thai

17-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาธุรกิจช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ในไทย/ต่างประเทศ
 • พัฒนาแบรนด์ใหม่และสินค้าใหม่,market research
 • กำหนดกลยุทธ์การเปิดช่องทางการค้าใหม่ ขายสินค้าใหม่

17-Sep-20

 

Applied
 • Product Marketing
 • Good command of English
 • Cosmetics / skincare/ personal care

17-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Good in Photoshop and Illustrator
 • Bachelor's degree Marketing Communication
 • at least 2 years social media channels management

17-Sep-20

 

Applied
 • Software tester, Quality Analyst, Computer Science
 • Java, HTML, CSS and Java Script, Software Testing
 • Database and SQL, Web-services Development

16-Sep-20

 

Applied
 • Testing enterprise software
 • SDLC methodologies
 • Jira and Confluence

08-Sep-20

 

Applied