• โอกาสเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
  • มีประสบการณ์ด้านงานหน้าสนามอย่างน้อย 8 ปี
  • สามารถวางแผนงาน ตรวจสอบ จัดงานหน้าสนามให้ลุล่วงได้

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied
  • งานบัญชีภาษีอากร
  • มีประสบการณ์ตำแหน่ง ผู้จัดการบัญชีมาไม่น้อยกว่า3ปี
  • สามารถใช้ระบบ ERP ได้

29-Jun-20

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?