• งานบุคคลและธุรการโรงงาน
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ทำงานกับชาวญี่ปุ่น)
  • ทำงานประจำที่ จ.สมุทรปราการ (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี)

13-Sep-19

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
  • วุฒิ ป.ตรี สาขา โลจิสติกส์ / Supply chain / อื่นๆ
  • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Logistics
  • มีทักษะในการนำเสนอ การสื่อสาร

13-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?