• วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานติดต่อราชการ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

20-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of wireframe tools
 • Proven work experience as a UI/UX Designer
 • Good time-management skills

20-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Align with four value of the company
 • Able to use Microsoft Excel, Power Point, and Word
 • Open-minded, curious, and assertive personality

20-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ 0- 3 ปี
 • สามารถทำงาน 6 วันและสามารถปฏิบัติงานประจำโครงการ

17-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ สังคมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหมู่บ้าน/คอนโด5 ปี
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

17-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์ 1-3 ขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ชอบงาน Detail Design

17-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree in business, marketing
 • Real Estate Background will be beneficial
 • Manage and Build agent relationships

17-Sep-19

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s degree in business, marketing
 • At least 3 years work experiences in Sales
 • Chinese speaking is necessary

17-Sep-19

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์12 ปี ในด้านงานดูแลและบริหารทีม QA, QC
 • วิเคราะห์สาเหตุการเกิดปัญหาคุณภาพงานก่อสร้าง

17-Sep-19

 

Applied
 • จบวิศวกรรมโยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน3 – 5 ปี
 • ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

17-Sep-19

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad

17-Sep-19

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์7 ปี ขึ้นไป ในการควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้าง

17-Sep-19

 

Applied
 • สามารถใช้Program Auto Cad ได้ดี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้าน งานบ่อบำบัด(ผังบริเวณ)

17-Sep-19

 

Applied
 • โครงการแจ้งวัฒนะ และโซนรังสิต
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

17-Sep-19

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

17-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน
 • สามารถสร้างสรรค์ผลงาน3D และ Presentationได้

17-Sep-19

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บัญชี
 • มีประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป ด้านงานธุรการ
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

17-Sep-19

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด
 • 3-5 ปี เคยผ่านงานการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

17-Sep-19

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์3-5 ปี ขึ้นไป ด้านงานถอดแบบ
 • บริหารงานในภาพรวมด้านต้นของโครงการ

17-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing, BA
 • Manage all company products
 • Develop and deliver marketing strategies

17-Sep-19

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s degree in BA or related field
 • 5 years’ work experiences in Sales Agent
 • Experience in customer relationship management

17-Sep-19

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ 2ปี ชึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Illustration , Photoshop

17-Sep-19

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาธุรกิจ
 • รอบรู้เส้นทางเป็นอย่างดี มีใบขับขี่

17-Sep-19

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีใจรักในการเขียนโปรแกรม มุ่งมั่นเรียนรู้อย่างเสมอ
 • มีประสบการณ์2-4 ปี ขึ้นไป ด้านการทำWeb Application

17-Sep-19

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ / วิเคราะห์ระบบงาน
 • มีประสบการณ์ด้านUX / UI, Web Application

17-Sep-19

 

Applied
 • Ability to organize and plan work independently
 • 5+ years MS SQL Server Administration experience
 • MCTS, MCITP, and/or MVP certifications a plus

17-Sep-19

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาโยธา ,ก่อสร้าง , ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ ดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคล
 • มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.หมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด

17-Sep-19

 

Applied
 • วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานระบบไฟฟ้า
 • ควบคุมตรวจสอบงานจัดซื้อ และงานซ่อมแซม

17-Sep-19

 

Applied
 • วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
 • จบใหม่ / มีประสบการณ์ทางด้านงานระบบไฟฟ้า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

17-Sep-19

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโยธา ,ก่อสร้าง, ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า อาคาร
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

17-Sep-19

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์3-5 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบ และประเมินงานก่อสร้าง

17-Sep-19

 

Applied
 • Ability to organize and plan work independently
 • 5+ years MS SQL Server Administration experience
 • MCTS, MCITP, and/or MVP certifications a plus

13-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ 2ปี ชึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Illustration , Photoshop

13-Sep-19

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาธุรกิจ
 • รอบรู้เส้นทางเป็นอย่างดี มีใบขับขี่

13-Sep-19

 

Applied