• ปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์
  • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นทีม และภายใต้ความกดดันได้ดีเยี่ยม

13-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?