• วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไปในงานด้านบัญชีเจ้าหนี้
 • หากผ่านธุรกิจโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • เคยผ่างานด้านบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีต้นทุน บัญชีทั่วไป

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโยธา, ก่อสร้าง, ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า อาคาร
 • สามารถทำงาน 6 วันได้

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • จบใหม่ / มีประสบการณ์งานด้านบริการซ่อมแซมปรับปรุง
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.