• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ / การเงิน
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจตลาดทุน

06-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?