• - รักในสายงานตลาดออนไลน์
  • - มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • - อายุ 28 – 38 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
  • - Male, 32 - 42 years
  • - Bachelor degree or above in any field
  • - Fluent in English

22-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?