• หญิง อายุ 26 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 30 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารคลังสินค้าอย่างน้อย 5ปี

31-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?