• มีประสบการณ์ทำงานติดต่อประสานงานกับ Influencer
 • มีใจรักงานตลาดดิจิตอล
 • ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอ และรายงาน
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาสูตรเครื่องดื่ม

16 hours ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 24 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า Online อย่างน้อย 3 ปี
 • รักงานบริการ ใส่ใจลูกค้า มี Service mind

16 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 24 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีใจรักในงานบริการลูกค้า / Telesales

16 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และชอบงานด้านพัฒนาโปรเจ

04-Jul-20

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า Online อย่างน้อย 3 ปี
 • รักงานบริการ ใส่ใจลูกค้า มี Service mind

04-Jul-20

 

Applied
 • ชาย อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการทำ Pivot เพื่อวิเคราะห์การขาย

04-Jul-20

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 28 ปี
 • สมัครพร้อมแนบ Protflio ผลงานที่เคยทำ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิกไม่น้อยกว่า 1 ปี

04-Jul-20

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 35 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีประสบการณ์ 5 ปี

02-Jul-20

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Trade Marketing อย่างน้อย 3
 • มีทักษะการคำนวณ และการวิเคราะห์สูง

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการเขียน และ Design
 • ทัศนคติดี มีความรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความชื่นชอบและมีความสุขกับการอ่านหนังสือ

25-Jun-20

 

Applied