• ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • จบวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

04-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?