• ไม่จำกัดเพศ, อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดี
  • มีความกระตือรือร้น และ ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

29-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?