• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์-ศุกร์
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างจังหวัดและค่าที่พัก
  • ของขวัญหรืออั่งเปาในช่วงเทศกาลต่างๆ

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์-ศุกร์
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างจังหวัดและค่าที่พัก
  • ของขวัญหรืออั่งเปาในช่วงเทศกาลต่างๆ

16-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?