• ประสบการณ์งานขายโฆษณา สื่อ , ทำงานในเอเจนซี่โฆษณา
 • มีรถยนต์ใช้ในการทำงานและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน,มีบุคลิกภาพที่ดี

16-Oct-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์การในการบริหารโครงการ / บริหารทีมงานไม
 • มีความเป็นผู้นำ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความคล่องตัว และพร้อมในการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เป็นผู้บริหาร 5 ปี
 • มีความสามารถในการเรียนรู้งานได้เร็ว

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถในการเรียนรู้เร็ว
 • มีภาวะผู้นำและบริหารจัดการงานพิมพ์ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในงาน offset 5 ปีขึ้นไป

16-Oct-19

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีี
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?