• ค่าเดินทาง 60
 • ค่าที่พัก 50
 • ค่าอาหาร 40

8 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบในการจัดการกระบวนการก่อสร้างของโครงการใหม
 • ควบคุมไฟฟ้าแรงดันสูง
 • การประสานงานกับหน่วยที่การก่อสร้างเพื่อจัดให้มีการ

21-Feb-20

THB25k - 45k /month

Applied
 • ค่าเดินทาง 60
 • ค่าที่พัก 50
 • ค่าอาหาร 40

21-Feb-20

 

Applied
 • ค่าเดินทาง 60
 • ค่าที่พัก 50
 • ค่าอาหาร 40

21-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • การศึกษาขั้นต่ำ:มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมอาชีวศึกษาปวส
 • คุ้นเคยกับความรู้กระบวนการผลิตยาง
 • คุ้ยเคยกับการ X-rayในยางรถยนต์

21-Feb-20

 

Applied
 • ค่าเดินทาง 60
 • ค่าบ้าน 50
 • ค่าอาหาร 40

21-Feb-20

 

Applied
 • ค่าเดินทาง 60
 • ค่าที่พัก 50
 • ค่าอาหาร 40

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ค่าเดินทาง 60
 • ค่าที่พัก 50
 • ค่าอาหาร 40

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบยางรถยนต์ที่สำเร็จรูปแบบทดสอบไดนามิกตามระเบ
 • ความรู้เฉพาะทาง ค้นเคยขั้นตอนการผลิตยางรถ วิธีและ
 • ตรวจสอบโครงการทดสอบแบบนิ่งเกี่ยวกับขนาดความยาวเขตน

19-Feb-20

THB16k - 25k /month

Applied
 • ความรู้เฉพาะทาง ค้นเคยขั้นตอนการผลิตยางรถ
 • มีทักษะการทำงาน ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบและซอฟต์แวร์ทำงาน
 • ตรวจสอบยางรถยนต์ที่สำเร็จรูปแบบทดสอบไดนามิก

19-Feb-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • ทักษะการงาน:ใช้ชอฟต์แวร์ office ได้เป็นอย่างดี
 • การศึกษาขั้นต่ำ:ปริญญาตรี
 • ดูแลหน้าที่ปรับปรุงข้อมูเกี่ยวกับรับรองสินค้าสากล

15-Feb-20

 

Applied
 • ทักษะการงาน:ใช้ชอฟต์แวร์ office ได้เป็นอย่างดี
 • ทำการร่าง ปรับปรุงและประกาศเอกสารระบบการบริหาร
 • ยื่นขอค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบคุณภาพ

15-Feb-20

 

Applied
 • ทักษะการงาน:ใช้ชอฟต์แวร์ office ได้เป็นอย่างดี
 • มีส่วนร่มในการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เก่า
 • รับผิดชอบในการจัดเก็บ การกระจายและการรีไซเคิลเอกสา

15-Feb-20

 

Applied
 • ทักษะการงาน:ใช้ชอฟต์แวร์ office ได้เป็นอย่างดี
 • ดำเนินนโยบายคุณภาพ รักษาความลับของตรวจสอบ
 • ปฏิบัติตามกฏระเบียบปลอดภัย

15-Feb-20

 

Applied
 • ทักษะการงาน:ใช้ชอฟต์แวร์ office ได้เป็นอย่างดี
 • ทำการควบคุมกระบวนการการผลิตยาง PCR
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD 3D

15-Feb-20

 

Applied
 • ทักษะการงาน:ใช้ชอฟต์แวร์ office ได้เป็นอย่างดี
 • มีส่วนร่วมในการจัดการและบำรุงรักษาความสมดุล
 • มีส่วนร่วมในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ยางPCR

15-Feb-20

 

Applied
 • ทักษะการงาน:ใช้ชอฟต์แวร์ office ได้
 • อำนวยคำแนะนำและการฝึกอบรมทางเทคนิค
 • รับผิดชอบการเก็บ การกระจายและการรีไซเคิลเอกสาร

15-Feb-20

 

Applied
 • ทักษะการงาน:ใช้ชอฟต์แวร์ office ได้เป็นอย่างดี
 • ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ รักษาความลับในการทดสอบ
 • ปฏิบัติงานตามกฏระบียบที่มีความปลอดภัย

15-Feb-20

 

Applied
 • ทักษะการงาน:ใช้ชอฟต์แวร์ office ได้เป็นอย่างดี
 • รับผิดชอบการเก็บ การกระจายและการรีไซเคิลเอกสาร
 • มีส่วนร่วมในการกำหนดเงื่อนไขกระบวนการผสมยางและการป

15-Feb-20

 

Applied
 • ประวัติการศึกษาต่ำที่สุด:ปวส.
 • มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการส่งออก
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ

14-Feb-20

 

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำ:วิทยาลัย
 • มีความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าการค้าระหว่างประเทศ
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านการค้าระหว่างประเทศ

14-Feb-20

 

Applied
 • ค่าเดินทาง 60
 • ค่าที่พัก 50
 • ค่าอาหาร 40

14-Feb-20

 

Applied
 • ค่าเดินทาง 60
 • ค่าที่พัก 50
 • ค่าอาหาร 40

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำ:มัธยมปลาย
 • มีประสบการณ์ในการจัดการการผลิตสามปีขึ้นไป
 • สามารถดำเนินงานซอฟต์แวร์สำนักงานได้

11-Feb-20

 

Applied