• มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • มีความขยัน มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีใจรักในด้านการบริการ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี สามารถทำงานใต้ความกดดันได้

02-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?