• วุฒิขั้นต่ำ ม.6, ปวช., ปวส. เพศชาย อายุ 25-40 ปี
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ มีเบี้ยเลี้ยง
  • สวัสดิการที่พัก อาหารฟรี

19-Sep-19

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
  • ปวส.เขียนแบบ หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
  • เพศชาย ประสบการณ์0-5ปีเดินทางต่างจังหวัดได้
  • สวัสดิการที่พัก,อาหารฟรี,เบี้ยเลี้ยง

19-Sep-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์เกษตร/เครื่องกล/ไฟฟ้า/อื่นๆ
  • ประสบการณ์0-5ปีขึ้นไปเดินทาง ตจว.ได้มีเบี้ยเลี้ยง
  • เงินเดือน17,000-35,000-ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

19-Sep-19

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?