• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
  • วางแผนการสื่อสารการตลาด สินค้า/บริการขององค์กร
  • ให้คำแนะนำด้านการตลาด artwork

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?