• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์บริหารงานวิศวกรรม
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ
  • มีประสบการณ์บริหารงานบริการ 5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการทำงานเชิงกลยุทธ์

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีประสบการณ์งานดูแลความปลอดภัย
  • มีความเป็นผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ดี

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?