• มีประสบการณ์ในการเขียน Research ด้าน AI
 • ปริญญาโท-เอก สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • 25 ปีขึ้นไป

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาเอก สาขา สัตวบาล
 • 30 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างต่ำ 2 ปี

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาเอก
 • วิชาเอกบริหารการศึกษา
 • สื่อสารและเขียนภาษาจีนและไทยได้ดีมาก

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Line Cook
 • 25-40 ปี
 • ปริญาตรีขึ้นไป

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท วิชาเอกบริหารการศึกษา
 • มีความเข้าใจในการบริหารการศึกษา
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาโท เอกภาษาจีน
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • สื่อสารภาษาจีนดีมาก

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied