• ป.ตรีขึ้นไป สาชาวิทยาศาสตร์การอาหาร / คหกรรมศาสตร์
  • คะแนน Toeic ระหว่าง 600 - 650 คะแนนขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: AICA วังน้อย อยุธยา

21-Sep-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?