• มีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม Microsoft office
  • มีความละเอียดรอบคอบ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบสูง
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

19-Feb-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?