• มีทักษะการเชื่อมเหล็ก
  • มีทักษะการติดตั้งงานป้าย
  • มีทักษะงานช่างทุกประเภท

07-Jul-20

 

Applied
  • มีประสบการณ์คุมเครื่องพิมพ์ Inkjet
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
  • การศึกษา ปวช.

07-Jul-20

 

Applied
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • เชื่อมไฟฟ้า CO2 อาร์กอน
  • เชื่อมประกอบงาน/ขึ้นที่สูงได้/ทำงานต่างจังหวัดได้

07-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?