• ตรงต่อเวลาและสามารถส่งงานได้ตามเวลาที่ตกลง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมภายใน
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี ขึ้นไป

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?