• ประสบการณ์การทำตลาดออนไลน์ 3-5 ปี
 • มีวินัยในการปฏิบัติงานสูง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วางแผนงานได้ดี

01-Apr-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการดูแลการตลาดให้กับสินค้า
 • ประสบการณ์ในการดูแลการตลาดให้กับสินค้า
 • มีประสบการณ์ด้าน FMCG และสื่อสารภาษาต่างประเทศ

01-Apr-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 10 ปีขึ้นไป
 • คอมมิสชั่นจากการขาย/เงินสวัสดิการ/โบนัส

01-Apr-20

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกซึ่งไอเดีย
 • มีไหวพริบและทักษะในการแก้ปัญหาที่ดี
 • ความรับผิดชอบ ใส่ใจรายละเอียด

31-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?