• เพศชาย/หญิง อายุ 24 ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการ Mobile Game

16 hours ago

 

Applied
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  • บุคลิกภาพดี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ

18-Feb-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?