• มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีใจรักการบริการ มีความรับผิดชอบ
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้เรื่องเครื่องดื่มเป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปีขึ้นไป

15-Feb-19

 

Applied
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

15-Feb-19

 

Applied
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

15-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะการใช้มาตรฐานการบัญชีและภาษีที่ดี
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

15-Feb-19

 

Applied
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีใจรักการบริการ มีความรับผิดชอบ
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

15-Feb-19

 

Applied
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้เรื่องเครื่องดื่มเป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

15-Feb-19

 

Applied