• มีประสบการณ์สายงานช่างเทคนิค ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,000 - 23,000 บาท
  • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

15-Feb-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • อัตราเงินเดือน 15K - 25K
  • อายุระหว่าง 30 - 45 ปี ปฏิภาณไหวพริบดี แข็งแรง
  • มีประสบการณ์การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย

13-Feb-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?